Föreläsningar och kurser utformas alltid efter önskemål. Kontakta mig för mer information.

 

nathalie.simonsson@gmail.com

0704 - 76 36 40

Inspirationsföreläsning

Vi vill att alla barn och ungdomar ska må bra med sin kropp, tro på sig själva och utveckla en trygg relation till sin sexualitet. Föreläsningen tar upp frågor och tankar som barn och unga har och ger perspektiv och tips kring hur vi kan ta oss an ämnet.

 

Föräldrautbildning

Samtal om kroppen, känslor, gränser och relationer är viktiga redan när barnen är små – men många föräldrar känner osäkerhet. När kan man börja prata? Vad kan man säga? Hur ger man sina barn en god relation till kroppen?

      Föräldrautbildningen ger svar på de frågorna och tar upp hur vi kan avdramatisera ämnet, sätta ord på kroppsdelar och lära barnen att de bestämmer över sin egen kropp. Vi pratar också om barns lekar, nyfikenhet och de ämnen som kan kännas extra svåra att tala om.

 

Respekt, gränser och sexuella övergrepp

Många barn och ungdomar har erfarenheter av tafs, kränkningar och sexuella övergrepp. Föräldrar, skolan, idrottsföreningar och alla andra platser där barn och ungdomar befinner sig behöver därför hitta bra sätt att samtala kring de frågorna. Vi har alla ett ansvar för att markera och agera när gränser överskrids.

Föreläsningen utgår från fem värdefulla punkter:

- Så gör vi kroppen, känslor och sex till något vi kan prata om

- Vikten av att alltid fråga om lov

- Skippa ”boys will be boys”-attityder

- Uppmuntra omtänksamhet och lyhördhet

- Prata om orättvisa könsmönster

 

Sex- och samlevnadsundervisning i skolan

Alla elever har rätt till en bra, inkluderande och genomtänkt sex- och samlevnadsundervisning. Den bör vara en del av flera skolämnen och återkomma genom årskurserna, från årskurs 1 och till sista året på gymnasiet.

      Utbildningen utgår från Skolverkets stödmaterial om sex- och samlevnadsundervisning i skolan och tar upp sådant som: Hur svarar man på elevernas frågor? Vad står i styrdokumenten? Hur ska jag lägga upp undervisningen? Hur kan jag göra för att inkludera homo- och bisexualitet och diskutera normer om killar och tjejer?

> Läs mer om stödmaterialen här.

 

Världens viktigaste bok

Världens viktigaste bok vänder sig till barn i åldrarna 9–13 år. Vi pratar om elevernas frågor och hur vi kan svara på dem, perspektiv och förhållningssätt som är viktiga i mötet med unga, samtal som utmanar normer och både innebörden och potentialen i jämställd sexualundervisning.

> Läs mer om Världens viktigaste bok här.

 

Sex- och samlevnadsundervisning i särskolan

Begränsande synsätt kring sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning kan påverka elevers möjlighet att lära känna sin kropp, sina känslor och sin sexualitet. Vi pratar om varför sex och samlevnadsundervisning är så viktig, hur undervisningen kan utformas och vilka kunskaper eleverna behöver få. Hur kan vi arbeta så att vi möter varje enskild elevs intresse och behov?

> Läs mer om stödmaterialet här.

 

Privatliv - Sveriges första app om kroppen, känslor och sex

Appen Privatliv är särskilt framtagen för elever i särskolan. Undervisningsmaterialet är kostnadsfritt och finns att hämta på www.mittprivatliv.se.

Privatliv är framtagen av Zafire Vrba och Nathalie Simonsson. Vi föreläser och håller handledningar kring appens innehåll och hur man kan arbeta med den i skolan, fritidsverksamheter, på boenden och inom habiliteringen.

> Läs mer om Privatliv här.